Niels van der Gaag

Niels van der Gaag

Niels van der Gaag is neurochirurg bij de maatschap Neurospine en werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis, het Haga Ziekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum (voorheen Medisch Centrum Haaglanden). Gedurende zijn opleiding in Medisch Centrum Haaglanden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft hij zich bekwaamd in aandoeningen van de wervelkolom, met speciale interesse in complexe wervelkolomchirurgie. Daarnaast is hij zeer actief in de functionele neurochirurgie met in het bijzonder de toepassing van Deep Brain Stimulation voor bewegingsstoornissen (o.a. de ziekte van Parkinson).

In 2012 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam/AMC op een grootschalig klinisch onderzoek met bijzondere aandacht voor complicaties en kwaliteit van leven. Dit traject werd gecombineerd met een master in klinische epidemiologie. Het proefschrift is onderscheiden met diverse awards van vakverenigingen. Momenteel is hij actief betrokken in diverse onderzoeken, begeleidt hij onderzoeks-studenten en promovendi en participeert in een samenwerking tussen het LUMC en de Technische Universiteit Delft voor de opleiding Medische Technologie.

functie: Neurochirurg
locatie(s): Groene Hart Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis Leyweg, Lange Land Ziekenhuis