Nieuws

Laatste nieuws

d.d. 28-10-2020

Neurospine en de deelnemende ziekenhuizen volgen de adviezen en actuele maatregelen rond het coronavirus (COVID-19), die door de overheid en het RIVM gehanteerd worden.

Wij zullen patiënten zoveel mogelijk bellen en alleen op de polikliniek zien indien medisch noodzakelijk. Operaties kunnen beperkt worden ingepland, ook afhankelijk van de medische urgentie.

Wij begrijpen goed dat dit voor u als patiënt met klachten van een rug- nek- of zenuwaandoening uiterst vervelend is, maar vragen om uw begrip.

Totdat de maatregelen versoepeld worden biedt Neurospine u wél de service aan om gebeld te worden door een arts of physician assistant voor een telefonische intake. U kunt alvast uw verhaal doen en de beschikbare onderzoeken worden (kort) doorgesproken. 

Uitzondering op deze werkwijze betreffen symptomen waarvoor acuut medisch handelen nodig is. Neemt u in dergelijk geval of bij twijfel hierover contact op met uw verwijzend neuroloog of uw huisarts.

 

d.d. 8-6-2020

Per heden heeft Neurospine, conform de landelijke richtlijnen, de reguliere zorg weer opgestart. Dat betekent dat u weer bij ons terecht kunt voor een intake of beoordeling en operatie. De poliklinieken worden de komende weken opgeschaald.

Vanwege de uitgestelde zorg tijdens het hoogtepunt van de corona-crisis is de wachtlijst wel iets opgelopen.
Verder dient u er rekening mee te houden dat het ziekenhuis er naar streeft de wachttijd op de poli voor de afspraak en bij de anesthesist zo kort mogelijk te houden.

Komt u s.v.p. op tijd maar ook niet te vroeg. Zo wordt voorkomen dat de wachtruimtes te vol worden en de nu geldende 1.5 meter afstandsregel niet gehanteerd kan worden.

 

d.d. 7-4-2020

Neurospine en de deelnemende ziekenhuizen volgen de adviezen en actuele maatregelen rond het coronavirus (COVID-19), die door de overheid en het RIVM gehanteerd worden.

Dat betekent dat alle zorgafspraken zonder acute medische noodzaak, vooral poliklinische consulten en operaties zonder spoed, niet ingepland worden. Dit is bedoeld om het risico op verspreiding van het virus te reduceren.

Wij begrijpen goed dat dit voor u als patiënt met klachten van een rug- nek- of zenuwaandoening uiterst vervelend is, maar vragen om uw begrip.

Totdat de maatregelen versoepeld worden biedt Neurospine u wél de service aan om gebeld te worden door een arts of physician assistant voor een telefonische intake. U kunt alvast uw verhaal doen en de beschikbare onderzoeken worden (kort) doorgesproken. Voor een eventuele operatie plaatsen we u op een wachtlijst.

Uitzondering op deze werkwijze betreffen symptomen waarvoor acuut medisch handelen nodig is. Neemt u in dergelijk geval of bij twijfel hierover contact op met uw verwijzend neuroloog of uw huisarts.